Kursevi

Online kurs društveno omladinskog preduzetništva

U ovoj školi bavimo se razvijanjem kreativnog (stvaralačkog) pojedinca, njegovog ličnog i profesionalnog razvoja kao i umrežavanjem mladih i kreativnih ljudi. Učesnici programa učestvuju u stvaranju kreativnih i inovativnih ideja, događaja, proizvoda i/ili usluga koje su sposobne zadovoljavati određene potrebe i rešavati probleme na konstruktivan i samoodrživ način.

Kurs se sastoji iz tri modula.

Informacije o kursu

Instruktor na kursu

Aleksandar Aleksandar Author

Osnivač Centra za razvoj preduzetničkog ekosistema, osnovanog sa ciljem pružanja podrške razvoju preduzetništva, unapredjenja poslovanja preduzeća, udruženja i dr. kroz izgradnju održivih projekata i promovisanja društveno odgovornog poslovanja. Pruža mentorsku podršku u razvijanju poslovnih i profesionalnih veština kao i u realizovanju ideja i preduzetničkih poduhvata. Predlaže praktične i održive poslovne modele. Master ekonomista, trener razvojnih veština.

Besplatan kurs

FREE
0%

 

Podelite: